Tags: kaedah fonik

Mengajar Anak Membaca Dengan Kaedah Fonik Bacalah Anakku

Mengajar Anak Membaca Dengan Kaedah Fonik Bacalah Anakku

System 06/08/2018 0
  Kaedah fonik semakin mendapat tempat dalam masyarakat hari ini. Baik dalam kalangan pendidik mahupun golongan marhein. Masakan tidak, kaedah fonik ini benar-benar terbukti cepat, mudah dan berkesan untuk mengajar anak-anak membaca. Bahkan, guru-gur...
Read More